Stafetanalyse® er en ny analytisk metode

Alle værdifulde analyser starter med, at den der iværksætter analysen besvarer 3 strategiske spørgsmål: 

  1. Hvor skal analysen bringe os hen?
  2. Hvem skal deltage i analysen for at sikre 1)?
  3. Hvilket emne skal analysen tage afsæt i for at sikre 1) og 2)?

Det særlige ved Stafetanalyse® er, at disse tre spørgsmål er de eneste, man behøver at stille og besvare for at få en værdifuld analyse. Herfra stiller og besvarer deltagerne alle spørgsmål.


Kort film om Stafetanalyse® 


Stafetanalyse® skaber unik værdi

Udgangspunktet for Stafetanalyse® er deltagerne

Metoden gør det muligt at mobilisere mange interessenter og træffe beslutninger på baggrund af deres input - og samtidig bekræfte den enkelte deltager i, at hendes bidrag er vigtigt og værdsat.

Det er en ny kollektiv måde at samle og dele viden på

Det er nemt! Og deltagerne bestemmer selv, hvor meget tid de bruger, og hvornår de sender spørgsmål og svar. Processen skaber engagement og ejerskab og demonstrerer samtidig en vilje til at gå nye veje.

Værdien skabes af unikt indhold og uformelle netværk

Metoden fremmer videndeling og krydsbestøvning af ideer samtidig med, at den mobiliserer deltagerne omkring et strategisk vigtigt emne.


Hvordan adskiller Stafetanalyse® sig fra andre metoder?

Analytiske metoder inddeles ofte i kvalitative og kvantitative tilgange, hvor førstnævnte fokuserer på at skabe og forstå indhold, mens sidstnævnte fokuserer på at generere og sammenligne data. Stafetanalyse® kombinerer disse tilgange og overvinder samtidig nogle af de udfordringer, der er ved de traditionelle metoder.

Stafetanalyse® supporteres af QVEST.io, som er lokaliseret i København. 

Stafetanalyse® er baseret på filosofisk forskning i spørgsmål og de muligheder – og begrænsninger – der er forbundet med at bruge spørgsmål til at forstå og udvikle grupper af mennesker. Metoden er opfundet af Pia Lauritzen, PhD og medstifter af QVEST.io.

Du kan læse mere om QVEST.io og forskningen bag Stafetanalyse® på www.qvest.io og www.pialauritzen.dk.