Stafetanalyse®

En digital metode til udvikling af ansvarlige fællesskaber i virksomheder og samfund

gif headline v1.gif

Stafetanalyse® starter med, at hver enkelt deltager stiller et spørgsmål, som er vigtigt for vedkommende at få besvaret og relevant for det emne, der stafettes om (kassen)

Deltagerne bestemmer selv, hvem der skal svare på deres spørgsmål. Når en deltager har modtaget og besvaret et spørgsmål, må han/hun sende et nyt spørgsmål videre.

Ved at sende spørgsmål og svar mellem hinanden deler deltagerne praksisnær viden og mobiliseres i meningsfulde netværk. Output behandles på den digitale stafet-platform.


Metoden der får de tavse stemmer i tale

Deltagerne sender spørgsmål og svar til hinanden via et digitalt værktøj, der sikrer opsamling og anonymitet. Ved ikke bare at svare på spørgsmål i et skema (re-agere hver for sig), men stille hinanden spørgsmål (inter-agere i det fællesskab de er en del af) demonstrerer deltagerne, hvad der har betydning og værdi i deres konkrete praksis. Uddannede Stafetledere™ bruger den web-baserede digitale Stafetanalyse®-platform til at analysere indhold og fordeling af spørgsmål/svar og får på den baggrund indblik i den tavse viden og de uformelle roller og relationer, der regulerer deltagernes adfærd.