Stafetanalyse® / QVEST adskiller sig fra alle andre analyse- og udviklingsmetoder ved, at det er deltagerne, der stiller spørgsmålene. Det skaber ofte et behov for en metodisk afklaring blandt deltagerne - herunder:

 

Hvorfor skal jeg stille spørgsmål?

 • Fordi vi gerne vil vide, hvad DU lægger vægt på ved stafetemnet

 

Kan I give mig et eksempel på et spørgsmål, jeg kan stille?

 • Nej. Spørgsmål smitter, og det er DINE og de øvrige deltageres spørgsmål, vi er interesseret i - ikke vores egne

 

Hvorfor skal jeg vælge en modtager, der skal svare på mit spørgsmål?

 • Fordi dit spørgsmål fortjener at blive besvaret af den, du finder bedst egnet til det

 

Hvorfor kan jeg ikke vælge flere modtagere?

 • Fordi der skal være én, der pålægges og motiveres til at påtage sig (an)svaret for dit spørgsmål

 

Hvorfor kan jeg kun stille ét spørgsmål til at starte med?

 • Fordi det er nok til at sætte stafetten i gang - og når du ved, at det måske er det eneste spørgsmål, du får mulighed for at stille, gør du dig umage med at spørge om det, du finder vigtigst i øjeblikket - og det er dét, vi er interesseret i

 

Hvorfor kan jeg kun stille flere spørgsmål, hvis der er nogen, der spørger mig?

 • Fordi vi udover at være interesserede i dine og de øvrige deltageres spørgsmål og svar gerne vil have et indblik i de dynamikker, der kendetegner jer som gruppe. Det kan vi kun få ved at give jer det samme udgangspunkt (1 startstafet pr. deltager) og derfra lade det være op til jer at fordele spørgsmål og svar imellem jer

 

Hvorfor skal jeg svare på de spørgsmål, jeg modtager?

 • Fordi en af dine meddeltagere har udvalgt netop dig til at svare på netop hans/hendes spørgsmål

 

Hvorfor har jeg ikke fået nogle spørgsmål, som jeg skal besvare?

 • I en Stafetanalyse® /QVEST har alle mulighed for at bidrage med deres start-spørgsmål. Du og de øvrige deltagere bestemmer selv, hvem I stiller jeres spørgsmål til, og derfor er det ikke alle, der modtager spørgsmål til besvarelse

 

Hvorfor skal jeg stille et nyt spørgsmål hver gang jeg har besvaret et?

 • Fordi det er sådan, du giver stafetten videre og dermed er med til at tegne det samlede resultat

 

Hvorfor kan jeg vælge at være anonym som spørger?

 • Fordi du skal kunne sætte fokus på det, der er vigtigst for dig uden at bekymre dig om, hvordan det bliver modtaget

 

Kan jeg vælge at være anonym som svarer?

 • Nej, dit svar sendes automatisk til spørgeren, som har udvalgt dig og derfor ved, at svaret kommer fra dig. Andre deltagere kan dog ikke se dit svar.