Stafetanalyse®-platformen

Stafetanalyse®-værktøjet er en unik web-baseret platform designet til at understøtte hele processen fra invitation af deltagere - over deltagernes udveksling af spørgsmål og svar mellem hinanden - til analyse af output.

Systemshots.png

Digitalt værktøj til mobilisering og samskabelse

Det smukke ved digitale værktøjer er, at de muliggør inddragelse af mange mennesker. Hvis det digitale værktøj skal understøtte samskabelse i en større eller mindre gruppe mennesker, må det dog været udviklet efter følgende principper:

 1. Deltagerne skaber alt indholdet
 2. Viden og erfaring udveksles mellem deltagerne
 3. Deltagernes udveksling af viden og erfaring opsamles, behandles og gøres tilgængelig for andre

I Stafetanalyse® formulerer deltagerne selv de spørgsmål, de finder vigtigst at få besvaret. De bestemmer også, hvem der skal svare på deres spørgsmål. Og hvordan de selv vil svare på de spørgsmål, de øvrige deltagere stiller dem. Det hele foregår via et digitalt værktøj, der sikrer anonym videresendelse og opsamling af spørgsmål og svar.

Fordelingen af spørgsmål gør det muligt at kortlægge kommunikationsmønstre og netværk mellem deltagerne. Og på den digitale stafetplatform kan Stafetledere™ foretage avancerede kvalitative analyser af indholdet i deltagernes kommunikation med hinanden. Alt i alt giver det indblik i den tavse viden og de uformelle roller og relationer, der regulerer adfærden i gruppen. 


Hvornår skaber Stafetanalyse® særlig værdi? 

Stafetanalyse® er det ideelle værktøj, når man står overfor en kompleks udfordring eller et problem, der ikke har en åbenlys løsning. Det har indtil videre omfattet:  

 • Udvikling, udrulning og implementering af strategi
 • Borgerinddragelse og brugerdrevet politikudvikling
 • Interessentanalyser
 • Kulturarbejde i forbindelse med fusioner
 • Afdækning og udvikling af ledelseskultur
 • Forandringsprojekter og forandringsledelse
 • Kvalificering og design af trivsels- og tilfredshedsmålinger
 • Design af brugerdrevne events

Stafetanalyse® gør det muligt at indsamle værdifuld og brugbar data samtidig med, at deltagerne inddrages på en hurtig, samskabende og responsiv måde.


Hvordan fungerer Stafetanalyse®?

Forestil dig at Ali er deltager i en Stafetanalyse®:

 1. Ali modtager en mail, der forklarer, hvordan Stafetanalyse® bidrager til den sammenhæng, Ali er en del af. I mailen er der et link til den digitale platform
 2. Ali klikker på linket og kommer ind på platformen, hvor han skriver sit spørgsmål og vælger Ben som modtager
 3. Ben modtager en mail med link til Alis spørgsmål, som han besvarer, når han har mulighed for det 
 4. Svaret sendes direkte til Ali
 5. Så snart Ben har besvaret Alis spørgsmål kommer han videre til den side, hvor han selv skal stille et spørgsmål og vælge en modtager. Ben vælger Chi
 6. Bens spørgsmål sendes til Chi, som svarer, når hun kan. Når hun har svaret, stiler hun et nyt spørgsmål osv.
 7. Efter en periode, fx tre dage, lukker stafetten

NB: Alle eller et repræsentativt udpluk af deltagerne får en startstafet i Stafetanalyse®. Nogen vil modtage et eller flere spørgsmål og vil derfor få mulighed for at spørge igen, når de har besvaret de spørgsmål, de har modtaget. Se også FAQ.


Platformens funktionaliteter og output

Stafetanalyse®-platformen understøtter følgende funktionaliteter:

 • Inddeling af deltagere i relevante kategorier og sub-kategorier (fx titel, afdeling, region, faggruppe)
 • Opsætning af stafet: design, brugertilpasning og opstart
 • Kommunikation til deltagere via e-mail
 • Udveksling af spørgsmål og svar blandt deltagerne 
 • Opsamling af deltagernes spørgsmål og svar
 • Analysepanel til kvantitativ og kvalitativ behandling af data
 • Teknisk support til deltagere hvis nødvendigt

Det platform-genererede output består bl.a. af:

 • Samlet oversigt over deltagernes spørgsmål og svar
 • Tal og statistikker for deltagelse
 • Grafer der viser fordeling af spørgsmål mellem deltagere inden for de forskellige kategorier og sub-kategorier
 • Visuel illustration af indhold i spørgsmål/svar
 • Netværksmodeller af deltagernes kommunikationsmønstre og relationer
 • Temasortering af deltagernes spørgsmål og svar


Brugernes erfaringer

 

Ulrik Winge, By- og miljødirektør i Frederiksberg Kommune, fortæller om sine erfaringer med Stafetanalyse®.

 

We found the Q&A Relay/Stafetanalyse® to be an engaging and effective tool when we used it in connection with a large leadership summit. The tool gave us a simple way to engage participants ahead of the event, while, at the same time, gathering input which we used to design specific sessions at the summit. At the summit, it was eye-opening to work with our question and answer patterns; the innovative display in the workshop opened up for important conversations about our structure, culture and modes of engaging.

Thomas Videbæk, Chief Operating Officer and Executive Vice President for Research, Innovation & Supply, Novozymes

Sundhed og trivsel er vigtigt for en stærk arbejdsstyrke og god forretning. Vi anvendte Stafetanalyse® til at indhente viden om medarbejdernes behov, motivation og udfordringer omkring sundhed og trivsel. Vi fik samtidig også undersøgt, hvordan dynamikkerne var blandt medarbejderne– en viden vi med fordel anvendte til at implementere initiativer efterfølgende. Stafetanalyse® udløste en fantastisk mængde energi og skabte et forrygende engagement, som gav os en værdifuld indsigt og mange gode dialoger som vi normalt ikke havde. Stafetanalyse® er et nyskabende, intelligent og engagerende værktøj, som vi brænder for også at anvende sammen med vores kunder. 

Regitze Siggaard, Forebyggelseschef, Falck Healthcare

It is easy as a leader to say to your team that you will listen, but your team may not believe you until they experience your behavior. When we did the first Q&A Relay/Stafetanalyse®, I had only been in this job for 4 weeks. And by using the tool, the kind of trust that usually takes lots of time and experience to build, emerged very quickly. And we are benefiting from that now. In addition, we uncovered knowledge and experience that is vital to our future success as a team. The outcome gave us concrete ideas for how to structure our work and collaborations.

Erik Holck Hansen, Afdelingschef for Job- og virksomhedsservice, Norddjurs Kommune