Stafetanalyse® Træningsforløb

 

Vi tilbyder skræddersyede træningsforløb i brug af Stafetanalyse®. Hvis du har spørgsmål eller ønsker et træningsforløb, der er tilknyttet et konkret Stafetanalyse®-projekt, er du altid velkommen til at kontakte Pia Lauritzen på +45 2282 8688 eller pl@indblikinc.com.  


Stafetanalyse® — en nyskabende metode

Stafetanalyse® er et alternativ til spørgeskemaer, interviewundersøgelser og fokusgrupper. I Stafetanalyse® formulerer deltagerne selv de spørgsmål de finder vigtigst at få besvaret. De bestemmer også hvem der skal svare på deres spørgsmål.

Metoden understøttes af en digital platform som gør det muligt at indsamle værdifuld og brugbar data samtidig med at deltagerne inddrages på en hurtig og responsiv måde.

Hvem kan bruge Stafetanalyse®?
Stafetleder-uddannelsen er målrettet eksterne og interne rådgivere, konsulenter, HR professionelle og andre der arbejder med undersøgelser og analyser enten i organisationer eller markeder.

Stafetleder-uddannelse
Træningsforløbet forbereder deltagerene til at påtage sig rollen som Stafetleder.

Forløb og udbytte:

  • Introduktion til Stafetanalyse®-metoden og hvordan den adskiller sig fra traditionelle metoder
  • Viden om hvordan en Stafetanalyse® designes, kommunikeres og sættes i gang, så opdragsgivere og deltagere forstår og engagerer sig i spørgsmål/svar-processen
  • Hands-on erfaring med opsætning af en stafet og håndtering af data i den digitale Stafetanalyse® -platform
  • Inspiration fra konkrete drejebogseksempler til hvordan stafetoutput kan bruges i forskellige sammenhænge såsom strategiarbejde, forandringsledelse og brugerinddragelse
  • Læring fra konkrete cases i private og offentlige virksomheder om den værdi, som en stafet kan skabe

Stafetanalyse®-platformen
Den web-baserede digitale platform understøtter udveksling af spørgsmål og svar på alle devices. Brug af Stafetanalyse®-platformen kan købes som abonnement eller per projekt, se priser her.

Undervisere
Pia Lauritzen, PhD i filosofi og opfinder af Stafetanalyse®/Q&A Relay®
Marie Mathiesen, PhD i organisationsanalyse

Se betingelser for tilmelding, afmelding, betaling og ændringer


Udsagn fra tidligere deltagere på Stafetleder-forløb

Jeg har i rigtigt mange år arbejdet med både kvalitative og kvantitative metoder til organisations- og ledelsesudvikling, og har ofte savnet en teoretisk/praktisk basis for en forudsætningfri tilgang til afdækning af det som virkeligt rør sig, im- eller eksplicit, i organisationen. Det har jeg nu fået med Stafetanalyse®, som er forfriskende anderledes da den kombinerer en begrebsmæssigt solid forsknings- og praksisbaseret platform med en IT baseret værktøjskasse, som muliggør hurtig og smidig dataindsamling, analyse og præsentation, som springbræt for organisationens videre arbejde.
— Ivan Jensen, Ledelses-og organisationsudviklingskonsulent, læge
I mit arbejde er jeg vant til at være den, der stiller spørgsmålene – den der sætter rammen. Kurset gjorde mig meget bevidst om, hvor meget magt, der ligger i spørgsmålet. Om værdien i at sætte spørgeretten fri. Og om hvordan spørgsmålet i sig selv faktisk kan fortælle mig mere om den person, der stiller det, end et svar - en reaktion – på noget, som jeg har defineret som vigtigt. Jeg har samtidig fået en god forståelse for, hvor meget det forpligter en organisation som min egen at sætte stafetter i gang. Hvis du inviterer folk til at være en del af en demokratisk proces, som en stafetanalyse jo er, skal du også være klar til at følge det til dørs. Du skal ikke nødvendigvis handle på alt. Men du skal sørge for at samle op og melde tilbage til dem, der har investeret tid og ressourcer i dit projekt. Og så skal du afstemme forventningerne, inden du begynder.
— Signe Winther Jensen, Specialkonsulent
Som deltager på stafetlederkurset opnåede jeg indsigt i en metodisk tilgang til et undersøgelsesfelt, der i dén grad trænger til nytænkning - så tak for det! Ved at spørgsmålene sættes fri i stafetanalysen sættes også deltagerne fri til ikke blot at agere, men at forholde sig til og reagere på egne præmisser og hermed ikke undersøgers. Metoden forpligter til demokratisk deltagelse og stillingtagen og sikrer lighed blandt informanterne - alle har mulighed for at blive hørt og inddraget i udviklingen af fællesskaber, hvilket er essentielt både for mig som person og for mit arbejde med unges muligheder for demokratisk deltagelse i samfundet.
— Julie Schneekloth Friis Nielsen, Projektleder hos Ungdomsbureauet
Jeg deltog i Stafetleder kurset med Pia Lauritzen og Marie Mathiesen som undervisere. Kurset og undervisningen var begavet, interessant, afvekslende og involverende. Der var en overordnet form vi holdt -  men med de relevante afstikkere som kursisterne indbød til. Stafetmetoden er en ny gennemtænkt platform - men helt i tråd med den måde jeg tænker processer og forandringer på: medarbejdernes samlede indsigt, spørgmål og ideer er afgørende for at skabe f.eks. en god strategi og tilfredse interessenter. Og analysedelen samler trådene som den enkelte medarbejder eller leder ville have svært ved at generere uden denne platform.
— Kenneth Agerholm, Co-founder af Agerholm Consult
Spørgsmål er mere magtfulde, end du tror. Hvis du vil udvikle din virksomhed, organisation eller samfund, så bør du lade dem det drejer sig om stille spørgsmålene: kunderne, medarbejderne, medlemmerne og borgerne. Den dialog bør helst gøre alle mere aktive og pro-aktive – i stedet for reaktive og låste. Det kan Stafetanalyse og Stafetledelse hjælpe dig med. Demokratisér spørgemagten. Sæt spørgeretten fri – og få bedre svar til jeres organisationsudvikling. Det kan Stafetledelse give jer! Kurset viser alle disse muligheder - og hvordan systemet bagved hjælper dig med at starte og gennemføre de ønskede forløb fra forberedelse, mobilisering, analyse/ indblik til udvikling af din virksomhed. Spørgsmålet er, om du tør lade være med at deltage?
— Hans Meier Andersen, Kommunikation og strategi
Kurset har givet mig en god introduktion til Stafetanalyse og en forståelse for de spændende muligheder tilgangen tilbyder. Marie og Pia er som kursusledere meget dygtige, inspirerende og pædagogiske. Jeg anbefaler kurset til alle dem, der interesserer sig for Stafetanalyse.
— Tidligere deltager på Stafetleder™-kurset
Deltagerne i de stafetter, jeg har erfaringer fra, tilkendegiver, at de oplever en markant anderledes måde at deltage og give sin mening til kende på; De har en tydelig fornemmelse af at være en del af noget, og de bliver betagede af hinandens spørgsmål og svar – de får øje på hinanden på en ny måde på tværs af de daglige tilhørsforhold. Og de genkender sig selv i den viden, jeg som Stafetleder™ trækker ud af stafetten og præsenterer for dem og tilbyder dem at arbejde videre med. Jeg håber, mange organisationer og faglige og frivillige fællesskaber vil tage Stafetanalyse® til sig
— Rikke Giselsson, Konsulent, formidler og facilitator


Brugere af Stafetanalyse®

Stafetanalyse® gør det muligt at samle, organisere og dele brugerdrevet viden. Metoden begrænser sig ikke til en enkelt branche, men bruges af både den offentlige og private sektor såvel som af frivillige, politiske og andre interesseorganisationer.

Stafetanalyse® bruges af erfarne professionelle indenfor en vifte af faglige felter. Nedenfor er nogle eksempler på typiske profiler som tager Stafetleder-rollen:

Louise er strategi- og ledelsesrådgiver i et konsulentfirma. 

Hun bruger Stafetanalyse® til at designe processer, der afstemmer hendes kunders strategiske dagsorden med den måde deres medarbejdere tænker og agerer på.

EJERSKAB & 
IMPLEMENTERING

Peter er ansvarlig for borgerinddragelse i en kommune.

Han bruger Stafetanalyse® til at forbinde og engagere lokale borgere i samskabelsen af nye kvarterplaner for store byområder.

MOBILISERING & BRUGER-INDDRAGELSE

Tina er projektleder i et kommunikations- og eventbureau.

Hun bruger både Stafetanalyse® til at engagere deltagerne før et event starter og til at designe program og øvelser, der matcher deltagernes nysgerrighed og behov.

CO-CREATION & NETVÆRK

Andrej er marketingansvarlig i en stor dagligvarekæde.

Han bruger Stafetanalyse® til at sikre, at produktudvikling og marketingindsats er baseret på kundernes behov og adfærd.

MARKET INSIGHT & INNOVATION

Wei er HR partner i en multinational IT virksomhed.

Hun bruger Stafetanalyse® til at sikre, at globale initiativer bliver tilpasset lokale forhold. Den viden hun får ved at bruge Stafetanalyse® gør det muligt for hende at kommunikere det samme budskab på forskellige måder i forskellige regioner.

 

REGIONAL CUSTOMIZATION