Brugere af Stafetanalyse®

Stafetanalyse® gør det muligt at samle, organisere og dele brugerdrevet viden. Metoden begrænser sig ikke til en enkelt branche, men bruges af både den offentlige og private sektor såvel som af frivillige, politiske og andre interesseorganisationer.

Louise er strategi- og ledelsesrådgiver i et konsulentfirma. 

Hun bruger Stafetanalyse® til at designe processer, der afstemmer hendes kunders strategiske dagsorden med den måde deres medarbejdere tænker og agerer på.

EJERSKAB & 
IMPLEMENTERING

Peter er ansvarlig for borgerinddragelse i en kommune.

Han bruger Stafetanalyse® til at forbinde og engagere lokale borgere i samskabelsen af nye kvarterplaner for store byområder.

MOBILISERING & BRUGER-INDDRAGELSE

Tina er projektleder i et kommunikations- og eventbureau.

Hun bruger både Stafetanalyse® til at engagere deltagerne før et event starter og til at designe program og øvelser, der matcher deltagernes nysgerrighed og behov.

CO-CREATION & NETVÆRK

Andrej er marketingansvarlig i en stor dagligvarekæde.

Han bruger Stafetanalyse® til at sikre, at produktudvikling og marketingindsats er baseret på kundernes behov og adfærd.

MARKET INSIGHT & INNOVATION

Wei er HR partner i en multinational IT virksomhed.

Hun bruger Stafetanalyse® til at sikre, at globale initiativer bliver tilpasset lokale forhold. Den viden hun får ved at bruge Stafetanalyse® gør det muligt for hende at kommunikere det samme budskab på forskellige måder i forskellige regioner.

 

REGIONAL CUSTOMIZATION