Kursusbetingelser

Stafetanalyse®-kurser udbydes af Indblik Inc. (CVR 37528137)

Tilmelding
Du tilmelder dig Stafetanalyse®-kurser ved at udfylde formularen på vores kursusside, eller ved at kontakte Marie Mathiesen på +45 2619 6507 eller mm@indblikinc.com.
Har du spørgsmål angående kursustilmelding er du altid velkommen til at kontakte os.

Afmelding
Afmeldingsfristen er 1 måned inden kursusstart. Du foretager din kursusafmelding ved at kontakte os direkte på +45 2619 6507

Du kan uden omkostning afmelde et kursus inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursusstart, opkræves et administrationsgebyr på 50% af kursusafgiften. Afmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, kan vi ikke nedsætte kursusafgiften. Din kursusplads kan dog uden omkostning overføres til en anden deltager frem til en uge før kursusstart.  

Betaling
Kursusafgiften faktureres ca en måned inden kurset starter. Kontakt os hvis du har særlige faktureringsbehov. Kursusafgiften er anført ekskl. moms. Ved fremsendelse af faktura tillægges 25% moms.

Kursusændringer
Indblik Inc. forbeholder sig ret til at ændre pris, tid, sted og indhold. I tilfælde af overtegning, forbeholder vi os ret til at udskyde de senest tilmeldte. Omvendt, hvis deltagerantallet bliver mindre end forudsat, forbeholder vi os ret til at udskyde eller aflyse kurset.