Stafetanalyse®  - en digital metode til udvikling

Tænk hvis du nemt og hurtigt kunne få et indblik i, hvad der virkelig betyder noget for dine kolleger, brugere og stakeholders. Det kan du ved at bruge Stafetanalyse®-metoden. Stafetanalyse® er et digitalt alternativ til observationsstudier, fokusgrupper, interviewundersøgelser og spørgeskemaer. I Stafetanalyse® sender deltagerne spørgsmål og svar til hinanden via et digitalt værktøj, der sikrer opsamling og anonymitet. Ved ikke bare at besvare spørgsmål (re-agere hver for sig), men stille hinanden spørgsmål (inter-agere i det fællesskab de er en del af) demonstrerer deltagerne, hvad der har betydning og værdi i deres konkrete praksis. Uddannede Stafetledere™ bruger den web-baserede stafet-platform til at analysere indhold og fordeling af spørgsmål/svar og får på den baggrund indblik i den tavse viden og de uformelle roller og relationer, der regulerer deltagernes adfærd.