Stafetanalyse®

En analytisk metode understøttet af et digitalt værktøj

Stafetanalyse® starter med, at hver enkelt deltager formulerer et spørgsmål inden for et givet emne

Ved at sende spørgsmål og svar mellem hinanden udveksler deltagerne praksisnær viden og erfaring

Dermed samskaber deltagerne værdifuldt indhold samtidig med, at de mobiliseres i meningsfulde netværk


Metoden der får de tavse stemmer i tale

Deltagerne sender spørgsmål og svar til hinanden via et digitalt værktøj, der sikrer opsamling og anonymitet. Ved ikke bare at svare på spørgsmål i et skema (re-agere hver for sig), men stille hinanden spørgsmål (inter-agere i det fællesskab de er en del af) demonstrerer deltagerne, hvad der har betydning og værdi i deres konkrete praksis. Certificerede konsulenter bruger den web-baserede digitale Stafetanalyse®-platform til at analysere indhold og fordeling af spørgsmål/svar og får på den baggrund indblik i den tavse viden og de uformelle roller og relationer, der regulerer deltagernes adfærd.